Kommunal- og Regionsrådsvalg 2017

Tirsdag 21. november 2017 afholdes der valg til kommunalbestyrelser og regionsråd i hele Danmark.

Banner omkring kommunalvalg 2017

Der skal vælges 25 medlemmer til Nyborg Byråd. Valgperioden løber fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Afstemningen foregår fra kl. 8-20 på i alt 13 afstemningssteder. Afstemningsstedet fremgår af det valgkort, du som vælger får tilsendt. På valgkortet er der også oplysning om vælgerens valgnummer og bordnummeret på det enkelte afstemningssted. 

Her på siderne kan du finde oplysninger om kommunalvalget i Nyborg.

Vi opdaterer løbende siderne, når vi får informationer om partier, kandidater mv.

Du kan læse mere om grundlæggende regler, valgsystem, valgmyndigheder m.m. i forbindelse med kommunal- og regionalvalget på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Økonomi- og Indenrigsministeriet

Rådet for etniske minoriteter

Alt for mange danskere med etnisk minoritetsbaggrund undlader at stemme, når der afholdes valg i Danmark. Rådet for Etniske Minoriteter arbejder på at imødegå denne tendens og skabe en positiv udvikling i valgdeltagelsen blandt etniske minoriteter, gennem oplysning og fokus på betydningen af demokratisk deltagelse i Danmark.

Læs mere her i pjecen 'Det er dit valg'

Sidst opdateret 08. september 2017