Afbrænding af haveaffald

Afbrænding af haveaffald er forbudt. Er du haveejer, kan du her læse om hvordan haveaffald skal håndteres.

Hvad er haveaffald?

Haveaffald er planteaffald som naturligt forekommer i private haver.

Hvordan kommer man af med sit haveaffald?

  • Hjemmekomposter haveaffaldet hvor det er muligt
  • Hvor det ikke er muligt at hjemmekompostere, bringes haveaffaldet til en af kommunens genbrugsstationer. 

Der henvises i øvrigt til Regulativ for Husholdningsaffald, § 20 – ordning for haveaffald

Skt. Hans bål

Sankt Hans aften kan der i hele kommunen afholdes Skt. Hans bål indenfor rammerne af gældende regulativer, bekendtgørelser og vedtægter. Vær især opmærksom på de gældende afstandskrav som afhænger af bålets størrelse.

Skt. Hans bål som er åbne for offentligheden, hvor større folkemængder samles, hvor der sker salg, udskænkning mm., kræver politiets tilladelse.

Park- og gartneriaffald?

Er omfattet af kommunens regulativ for erhvervsaffald § 20 – ordning for have- og parkaffald samt have- og parklignende affald - og skal komposteres eller nyttiggøres på anden vis. I helt enkeltstående tilfælde kan kommunen ved modtagelse af skriftlig ansøgning, give dispensation til afbrænding. 

Se regulativ for erhvervsaffald her

Sidst opdateret 09. marts 2021