Ekstra affaldssække

Der kan, specielt i forbindelse med højtider og større selskaber, forekomme større affaldsmængder end affaldssækken eller beholderen kan rumme.

Ved disse lejligheder er det en god ide at købe en ekstra-sæk. 

Hos Nyborg Forsyning & Service (NFS), Gasværksvej i Nyborg har du mulighed for at købe ekstra affaldssække til det grå affald, affaldssække til den store grønne beholder, bioposer til den lille grønne beholder og nye små grønne affaldsspande. Alle produkterne købes ved kassen.

Læs mere om køb af ekstra affaldssække på www.nfs.as

Sidst opdateret 05. marts 2018