Materialer til etablering og vedligehold af gårdspladser og markveje

Nyborg Kommune får jævnligt henvendelser om, hvilke materialer, der kan anvendes ved renovering eller etablering af gårdspladser og markveje.

Der er forskellig lovgivning, der regulerer dette område, nemlig Miljøbeskyttelsesloven, Restproduktbekendtgørelsen, og for anvendelse af knust asfalt – Cirkulære om anvendelse af opbrudt asfalt til vejbygningsformål m.v.

Nyborg Kommune har lavet en lille folder, der fortæller lidt om de materialer, der udover traditionelle materialer ofte anvendes.

Se brochuren her

Vi har lavet den som et trafiklys, så er det nemlig nemmere at finde ud af, hvad du kan anvende, hvad du skal være opmærksom på og hvad du ikke kan anvende.

Vi har også tilføjet et par links til et par hjemmesider, hvor du vil kunne få mere information om materialerne.

Videncenter for Håndtering og genanvendelse af byggeaffald

Vejdirektoratets rapport – ”Ubundne bærelag af knust asfalt”

Du skal være opmærksom på at såfremt du ønsker at genanvende materialer fra egne bygge- og anlægsprojekter kan der i den forbindelse være krav til forskellige tilladelser, undersøgelser og anmeldelse af midlertidige aktiviteter.

Så kontakt kommunen og spørg, hvis du er i tvivl.

 

Sidst opdateret 17. februar 2021