Regulativ for husholdningsaffald

Regulativet for husholdningsaffald har til formål at sikre en korrekt miljømæssig bortskaffelse af affald fra husholdningen.

Læs hele regulativet nedenfor:

Regulativ for husholdningsaffald

Sidst opdateret 24. marts 2021