Ådalens Børnehus

Klik ind på Ådalens Børnehus' hjemmeside hvis du vil vide mere:
www.adalensboernehus.nyborg.dk

Ådalens Børnehus
Ådalen 1
5800 Nyborg
Tlf. 6333 7063

Leder:
Jette Krog, e-mail: jkr@nyborg.dk

Konst. afdelingsleder handicapgruppen:
Jeanne Hvalsøe Eilsøe, e-mail: jhel@nyborg.dk   

Souschef:
Jane Grann Stephenson, e-mail: jgs@nyborg.dk 

Forældrebestyrelsesformand:
Rikke Vind

EAN.nr.:
579 800 702 07 36

Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 6.10-16.30
Fredag kl. 6.10-16.20

Antal børn:
3-5 årige: 50
Handicapgruppe: 10

Læs vores foldere

Specialafdelingen - Kvalitetsrapport 2015/Handleplan 2016-2017

Ådalens Børnehus - Kvalitetsrapport 2011/Handleplan 2012 

Sidst opdateret 28. februar 2019