Ådalens Børnehus

Klik ind på Ådalens Børnehus' hjemmeside hvis du vil vide mere:
aadalensboernehus.aula.dk

Ådalens Børnehus
Ådalen 1
5800 Nyborg
Tlf. 6333 7063

Leder:
Jette Krog, e-mail: jkr@nyborg.dk

Afdelingsleder handicapgruppen:
Jeanne Hvalsøe Eilsøe, e-mail: jhel@nyborg.dk   

Souschef:
Sandra Mia Pedersen, e-mail: samp@nyborg.dk 

Forældrebestyrelsesformand:
Thomas Christiansen, e-mail: thomaschristiansen8@gmail.com

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 6.10-16.30
Fredag kl. 6.10-16.20

Antal børn:
3-5 årige: 70
Handicapgruppe: 10

Sidst opdateret 20. april 2021