Åhaven, Det grønne børnehus

Klik ind på Åhaven, Det grønne børnehus' hjemmeside hvis du vil vide mere:
www.aahaven.nyborg.dk

Åhaven, Det grønne børnehus
Sentvedvej 7
5853 Ørbæk
Tlf. 6333 7397

Leder:
Nanna Svends, e-mail: nmsp@nyborg.dk

Souschef:
Dorthe Lynggren Nielsen, e-mail: dln@nyborg.dk

Forældrebestyrelsesformand:
Henriette Bülow Skøtt

EAN.nr.:
579 000 111 71 22

Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 6-17
Fredag kl. 6-16

Antal børn:
3-6 årige: 55

Klik på de hvide pile for at navigere rundt. Holder du museknappen inde, kan du dreje 360 grader rundt.

Sidst opdateret 04. februar 2019