Grønne Spirer - Friluftsrådets grønne mærkningsordning

Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for børn i dagtilbud.

Ordningen skal motivere og sikre, at børnene oplever mere udeliv uden for hegnet, større miljøforståelse og flere gode naturoplevelser i deres børnehavetid. 

Grønne Spirer er:

  • Sunde børn med røde kinder og snavsede fingre
  • Nysgerrige voksne, der oplever og undres med børnene
  • Spirende natur- og miljøforståelse hos de yngste
  • Kurser, materiale og uddannelse af høj kvalitet
  • Synliggørelse og præmiering

Det er en synliggørelse af institutioner, som gør en særlig indsats/arbejder mod en grønnere hverdag.

Der er bl.a. krav om, at institutionen laver en grøn handleplan, og at mindst to personaler årligt deltager i naturkurser. Derudover skal institutionen årligt arbejde med to projekter af tre måneders varighed, hvor naturen danner base og ramme for aktiviteterne.

Læs mere på www.gronnespirer.dk

Grønne Spirer I Nyborg Kommune 

Dagplejen

I dagplejen har vi siden år 2012 haft ca. 10 dagplejere, som er Grønne Spirer. Den enkelte dagplejer udarbejder en årsplan for deres pædagogiske praksis i naturen. De er ude hver dag, de dokumentere og evaluere deres indsats.

Forskning viser at et aktivt udeliv styrker børnenes motoriske udvikling og deres kropsbevidsthed øges, dette er medvirkende til at skabe et godt fundament for deres videre udvikling. Derudover er et godt udeliv med til at sænke stressniveauet hos den enkelte.

Dagplejerne deltager i naturkurser. 

Naturbørnehaven Myretuen

Naturbørnehaven Myretuen er blevet certificeret Grønne Spirer 2013.

Myretuen er med i pilotprojektet ”Bæredygtighed i børnehøjde” som løber fra juli 2013 og frem til marts 2014. Projektets mål er at afprøve, hvordan man kan præsentere de yngste for miljøaktiviteter og viden om, hvordan man passer på vores klode.

Myretuen er normeret til 45 børnehavebørn – er en afdeling under Vibereden i Ullerslev. Myretuen ligger i Kaliffenlund, et skønt naturområde med skov, mark, eng og mose/vandhuller. Børnene er ude fra morgen til aften gennem de fire årstider. Naturbørnehaven har fokus på, at alle kompetencerne styrkes. Forskning viser, at et aktivt udeliv giver de bedste forudsætninger for at stimulere børnenes totale udvikling, både fysisk, socialt, sansemæssigt, følelsesmæssigt og erkendelsesmæssigt, og ikke mindst; et barns udvikling fremmes af succes.

Tumlebillen

Tidligere har Børnehaven Mariahøjen været certificeret Grønne Spirer. Med strukturforandringerne inden for Dagtilbudsområdet, er Mariahøjen blevet en del af Børnehuset Tumlebillen, i det mangfoldige naturområde på Provst Hjortsvej i Nyborg.

Tumlebillen er en Natur- og Bevægelsesinstitution, normeret til 75 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn. Børnehuset Tumlebillen arbejder ligeledes for at blive certificeret Grønne spirer, og forventer at kunne hejse deres første Grønne Spirer flag her til sommer.

Samtidig forventer de at blive en færdigcertificeret Idrætsinstitution i september 2013. Dette er også en mærkningsordning, dog Under Dansk Idræts Forbund og VIA University College.

Med disse uddannelser og netværk, har personalet i Børnehuset Tumlebillen sat en ramme op for deres fokus på natur og bevægelse i institutionen.

Det er almen viden og videnskabeligt veldokumenteret, at udelivets og naturens mangfoldighed og ro, og fokus på at bevæge sig og kende sin krop og egen formåen, øger trivsel, glæde,  og velvære, fordi det er med til at højne den enkeltes følelse at selvværd. Det er således et godt afsæt for børnenes udvikling.

Sidst opdateret 06. februar 2020