Vibereden

Klik ind på Viberedens hjemmeside hvis du vil vide mere:
www.vibereden.nyborg.dk

Vibereden
Ullerslev-Centret 32
5540 Ullerslev
Tlf. 6333 7350

Leder:
Susanne Christensen, e-mail: sch@nyborg.dk

Souschef:
Vinni Mathiasen, e-mail: vma@nyborg.dk

Forældrebestyrelsesformand:
Louise Fentz Albrechtsen

EAN.nr.:
5798007043209

Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 6-17

Antal børn:
0-2 årige: 20
3-5 årige: 80

Naturafd. Myretuen
Kaliffenlund 3 A
5540 Ullerslev
Tlf. 6333 7356

Afd.leder:
Rikke Maegaard Mathiesen, e-mail: rima@nyborg.dk

Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 6-16.50
Fredag kl. 6-16.10

Antal Børn
3-5 årige: 45

I Vibereden er der også heldagslegestue for kommunale dagplejere i Ullerslevområdet. Henvendelse herom til Dagplejekontoret.

Vibereden

Klik på de hvide pile for at navigere rundt. Holder du museknappen inde, kan du dreje 360 grader rundt.

Sidst opdateret 26. februar 2019