Barnets fridage, ferie og sygdom

Kun raske børn må komme i dagpleje.

Barnets ferie

For bedst muligt at udnytte ”tomme pladser” i de enkelte dagplejehjem til evt. gæstepleje, opfordrer vi til, at du giver dagplejeren besked i så god tid som muligt, hvis dit barn holder ferie/fridage fra dagplejen.

Sygdom

Som udgangspunkt kan dagplejeren kun modtage raske børn. Derfor må dit barn ikke komme i dagpleje, hvis det er sygt.

Hvornår er et barn så for sygt til at komme i dagplejen? Barnet skal kunne deltage i såvel indendørs som udendørs aktiviteter. Hvis ikke barnet kan dette, skal du holde det hjemme. Det gælder også, hvis dit barn har en smitsom sygdom, feber eller diarré. Snak med dagplejeren eller pædagogen, hvis du er i tvivl.

Bliver dit barn sygt hos dagplejeren i dagens løb, skal du hente barnet hjem. I så fald kontakter dagplejeren dig. I tilfælde af sygdom og lignende er det meget vigtigt, at dagplejeren har de korrekte telefonnumre, så hun/han kan komme i kontakt med dig. Det er af samme årsag vigtigt, at du orienterer dagplejen, hvis du skifter arbejdsplads eller midlertidigt opholder dig på et andet telefonnummer. Du er selv ansvarlig for at oplyse dagplejeren et eller flere telefonnumre, hvorpå hun kan få fat i dig.

Når jeres barn er rask, skal i give dagplejeren besked, gerne dagen før barnet begynder igen (i dagplejerens åbningstid) eller om morgenen inden barnet møder.

På grund af dagplejerens tavshedspligt, må hun/han ikke fortælle de øvrige forældre, hvad dit barn fejler. Hvis barnet lider af en smitsom sygdom, er det imidlertid hensigtsmæssigt at fortælle dagplejeren, hvad barnet fejler således, at hun kan orientere de øvrige forældre om, at deres børn ”har været udsat for smittefare”.

Medicin

Jeres dagplejer må under normale omstændigheder ikke give barnet nogen form for medicin. Hvis barnet på grund af en kronisk lidelse har behov for lægeordineret medicin, som I ikke selv har mulighed for at give, kan I aftale med dagplejeren, at hun/han giver medicinen. Der skal på medicinen stå barnets navn og cpr-nummer samt dosering.
Ved andre sygdomme kan dagplejeren være behjælpelig med at give medicinen efter de samme regler som ved kronisk sygdom.
Vi giver ikke håndkøbsmedicin.

 

Sygdomsskema (kilde: Sundhedsstyrelsesn "Smitsomme sygdomme hos børn, maj 2018)
Sygdom Inkubationstid Smitter fra Smitter til Barnet må møde i dagpleje Særlige forhold
Bylder Få dage Bylder begynder at væske Såret er tørret ind Når betændelsesstedet er tørret ind  Ingen
Børneorm 2-6 uger 2 uger efter smitte Behandling er iværksat Ingen begrænsninger Ingen
Børnesår 1-3 døgn Sårene begynder at væske Sårene er tørret ind, og skorperne er faldet af Når sårene er ophelede, dvs. tørre og skorperne er faldet af Ingen
Fnat 3-6 uger Kort efter smittetidspunkt Behandling er iværksat Når behandling er iværksat Ingen
Forkølelse og virushalsbetændelse 1-7 dage 1 døgn inden udbrud 5 døgn efter udbrud Når barnet er raskt Ingen
Forkølelsessår (herpes) 2-12 dage Dannelse af blærer Blærerne er tørret ind Ingen begrænsninger Hyppigst smitte fra raske smittebærere
Fåresyge 2-3 uger 5 dage efter smitte, eller 7 dage inden symptomerne er begyndt Kirtelhævelsen er på retur Når barnet er raskt, og kirtelhævelsen er på retur Ingen
Hand, foot and mouth disease 3-8 dage Sygdommens udbrud Udbruddet er på retur Når barnet er raskt Ingen
Hepatitis A (smitsom leverbetændelse) 2-6 uger Sidste del af inkubationstiden Få dage efter sygdommens udbrud Når barnet er raskt Smitte fra børn uden symptomer forekommer
Influenza 1-5 dage 1 døgn inden udbrud Barnet er raskt Når barnet er raskt Ingen
Kighoste 7-10 dage 7 - 10 dage efter, at barnet er smittet, eller fra forkølelsessymptomerne er begyndt 6 uger efter de typiske hosteanfald er begyndt Når hosteanfald ikke giver anledning til pasningsproblemer Særlige regler for uvaccinerede børn 
Kyssesyge (mononucleose) 4-6 uger Udbrud af sygdommen Barnet er raskt Når barnet er raskt Kun lidt smitsomt, smitte fra raske smittebærere
Lus 2-8 uger Smittetidspunkt Behandling er iværksat Når behandlingen er iværksat Ingen
Lussingesyge 1-2 uger Få dage før udslættets udbrud Udslættet er brudt ud Når barnet er raskt Ingen
Maveinfektion med diarré Oftest et par dage Diarréens udbrud Afføringen er normaliseret Når barnet er raskt, og afføringen er normal Smitte fra raske smittebærere forekommer
Mellemørebetændelse med øreflåd Komplikation til luftvejsinfektion Kun i sjældne tilfælde indeholder flåddet bakterier, der kan smitte andre Sjælden smittefare Afhænger af evt. smitterisiko og pasningsproblemer Ingen
Meningokoksygdom (smitsom meningitis) 2-8 dage Kort før sygdomsudbrud Behandling er iværksat Når behandlingen er afsluttet, og barnet er raskt Hyppigst smitte fra raske smittebærere
Mæslinger 8-11 dage 7 dage efter smitte, eller fra forkølelsessymptomerne er begyndt Indtil 5 dage efter udbrud af udslæt Når barnet er raskt Ingen
Røde hunde 2-3 uger 1 uge efter smitte, eller 14 dage før udslættets udbrud Indtil 5 dage efter udbrud af udslæt Når barnet er raskt Ingen
Skarlagensfeber og bakteriel halsbetændelse 1-3 døgn Barnet er smittet Der er givet penicillin i 2 dage Efter 2 dages penicillinbehandling såfremt barnet er rask Smitte fra raske smittebærere forekommer
Skoldkopper 2-3 uger Cirka 3 dage før udslættets udbrud 5 dage efter udslættets frembrud, eller indtil der ikke er kommet nye blærer i 2 dage, og blærerne er tørret ind Når barnet er raskt og smittefrit Ingen
Skovflåtoverført borreliainfektion 3-30 dage Kun smitte ved bid af skovflåt Kun smitte ved bid af skovflåt Når barnet er raskt Smitter ikke mellem mennesker
Svampeinfektioner Uger Udbrud af udslæt Behandling er iværksat Ingen begrænsninger Kun lidt smitsomt, smitte fra raske smittebærere
Tredjedagsudslæt 1-2 uger Ukendt Ukendt Når barnet er raskt Ingen
Vandvorter (mollusca) 1 uge til 6 måneder Udbrud Behandling er iværksat Ingen begrænsninger Ingen
Vorter 2-3 måneder Udbrud Behandling er iværksat Ingen begrænsninger. Fodvorter tilrådes dog tildækket eller behandlet lokalt Hyppig smitte fra raske smittebærere
Øjenbetændelse 1-3 døgn Øjenbetændelse kan i nogle tilfælde smitte i perioden med pusflåd Når der kun er lidt pusflåd, og barnet er raskt Når barnet er raskt Ingen

 

 

Sidst opdateret 06. marts 2020