Forældrebestyrelsen

Den kommunale dagpleje i Nyborg Kommune har en forældrebestyrelse, hvor forældrene har indflydelse på de overordnede principper for dagplejen.

Forældrebestyrelsen består af fem forældrerepræsentanter og fire medarbejderrepræsentanter, hvoraf de tre er dagplejere og en er pædagog. Dagplejens leder er sekretær for bestyrelsen.

Forældrebestyrelsen mødes omkring fire gange om året. Den kan ikke blande sig i, hvordan dagligdagen foregår hos den enkelte dagplejer, men er med til at fastsætte de overordnede rammer for dagplejen. Derudover står bestyrelsen for den årlige Store Legedag i Ullerslev samt juletræsfest for dagplejebørnene og deres familier. Endelig er det forældrebestyrelsen, der arrangerer den årlige generalforsamling i september. Her er der valg til bestyrelsen og foredrag om et emne, der er relevant for småbørnsforældre.

Du kan læse referatet fra det seneste møde i forældrebestyrelsen hos din dagplejer. Ved hvert møde plukker vi desuden en lille håndfuld af de vigtigste punkter ud til et nyhedsbrev, som du kan læse i menuen til venstre, og som du kan få tilsendt, hvis du abonnerer på nyt om børn, ung og familie.

Du er meget velkommen til at kontakte os – både med spørgsmål og forslag til vores arbejde i bestyrelsen.

Sidst opdateret 10. august 2018