Personerne i og omkring dagplejen

Det er vigtigt, at du føler dig tryg, når du overlader dit barn til dagplejeren, og at du oplever dagplejeren som en støtte i hverdagen.

Alle parter er ansvarlige for at etablere og fastholde en åben dialog med gensidig respekt for hinanden. Det kræver både tolerance og åbenhed fra alle parter. Det vil bl.a. sige, at alle skal kunne modtage og give både ros og ris.

Dagplejeren

Dagplejeren er ansat af dagplejelederen. Ved ansættelse af en dagplejer lægger dagplejelederen bl.a. vægt på, om hun/han har erfaring med børn, har personligt overskud, er omsorgsfuld, har indlevelsesevne og situationsfornemmelse, er positiv osv. De fysiske rammer både inde og ude er også vigtige.

En dagplejer skal være i stand til at tilgodese det enkelte barns behov – fysisk, psykisk og socialt. Dagplejeren skal følge børnenes udvikling og sørge for at være i følelsesmæssig kontakt med det enkelte barn.

Dagplejeren påbegynder så vidt muligt indenfor det første års ansættelse første modul af en dagplejeuddannelse. Dagplejeuddannelsen består af 3 moduler a 4 uger. Dagplejeren vil over en længere årrække komme på alle 3 moduler. Uddannelsen omhandler bl.a. pædagogik, motorik, sprog og kommunikation. Derudover sørger vi for at alle dagplejerne vedligeholder deres førstehjælpskursus hvert 2. år.

Dagplejerens hjem er ved ansættelsen gennemgået og godkendt rent sikkerhedsmæssigt af dagplejelederen.

En dagplejer kan godt have husdyr. Ved ansættelsen bliver der talt om husdyr, og der aftales retningslinjer for evt. husdyrs tilstedeværelse. Hvis dagplejeren ikke har dyr på ansættelsestidspunktet, skal hun/han tale med kontoret før evt. senere anskaffelse af husdyr (dette af hensyn til eventuelle allergibørn).

Pædagogen

Pædagogen er forældrenes garanti for, at det enkelte dagplejehjem fungerer efter dagplejens mål ved:

  • At aflægge tilsyn i dagplejehjemmet for at drøfte det enkelte barns udvikling
  • At støtte og vejlede på forskellige måder i forhold til barnet/dagplejernes personlige trivsel
  • At deltage i samvær med børn og dagplejeren i dagplejehjemmet og i legestuen
  • At arbejde med pædagogikken i dagplejerens hverdag
  • At arrangere kurser, møder m.m.
  • At fordele børnene hos de forskellige dagplejere

Medstyrende grupper

Dagplejerne er inddelt i medstyrende grupper, som hver har en gruppeleder, der er valgt af dagplejerne. Gruppelederen er bl.a. ansvarlig for planlægning af afspadsering, ferie mv. Gruppelederen er også ansvarlig for gæsteplacering af børnene ved alt planlagt fravær. Den medstyrende gruppe er inddelt i mindre legestuegrupper med ca. 4-5 dagplejere i hver gruppe. Legestuegrupperne er ansvarlige for at planlægge pædagogisk praksis og aktiviteter ud fra børnenes udviklingsniveau.

Hvis forældre er utilfredse med en tilbudt gæstepleje, bedes de kontakte dagplejepædagogen på dagplejekontoret.

Forældrebestyrelsen

For tiden har dagplejen desværre ikke en forældrebestyrelse. Det vil vi meget gerne have. Forældrebestyrelsen har indflydelse på de overordnede principper for dagplejen.
Har du spørgsmål til arbejdet i bestyrelsen, eller vil du være med i dagplejens bestyrelse, skal du kontakte dagplejeleder Tine Helleskov på mail: tpe@nyborg.dk eller tlf. 5159 9194.

Sidst opdateret 06. marts 2020