Praktiske oplysninger om dagplejen

Nærvær, omsorg og trygge rammer er det, som gør dagplejen til noget helt særligt.

Forældrebetaling

Dagplejetaksten fastsættes af Byrådet. I modtager første gang et girokort, og betalingen skal ske forud. Vi opfordre jer til at tilmelde betalingen til PBS eller E-boks. Eventuel restance opkræves via kommunens inkassoafdeling.

Ændring af adresse og telefon

Hvis der sker ændringer i de forhold, I har oplyst ved barnets indmeldelse, skal dagplejekontoret og jeres dagplejer have besked. Det gælder for eksempel adresseændring, nyt telefonnummer, nyt arbejdssted og så videre. Husk, at det er i jeres interesse, at oplysningerne altid er ajourførte, så vi hurtigt kan få fat i jer, for eksempel hvis jeres barn skulle blive sygt.

Udmeldelse af barnet

Udmeldelse af barnet skal ske med mindst en måneds varsel til den 1. eller den 15. i måneden.

Udmeldelse skal ske via Digital Pladsanvisning

Når barnet optages i børnehave, mens det er tilknyttet dagplejen, er det ikke nødvendigt at melde barnet ud af dagplejen. En accept af tilbuddet om plads i børnehave medfører automatisk udmeldelse af daglejen.

Forsikring

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har 11. august 2011 afgivet udtalelse om kommunernes adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler.

Ministeriet fastslår i udtalelsen, at kommunerne ikke lovligt kan tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler. De kommuner, der allerede har tegnet en forsikring, skal derfor tage initiativ til at bringe forsikringen til ophør i overensstemmelse med de opsigelsesmuligheder, som forsikringen indeholder.

Dette betyder, at I som forældre selv skal sørge for at tegne en ulykkesforsikring for jeres barn/børn, da kommunen pr. 1. januar 2012 ikke længere har en forsikring, der dækker, hvis jeres barn skulle være så uheldig at komme til skade i daginstitutionen/skolen.

BEMÆRK: Kommer dit barn til skade som følge af manglende tilsyn eller lignende er Nyborg Kommune erstatningsansvarlige efter de almindelige erstatningsregler.

Yderligere oplysninger om daginstitution og forsikring kan du se her

Sidst opdateret 01. oktober 2020