Dagtilbuds- og skolepolitik

Efter en omfattende og inddragende proces ligger Nyborg Kommunes dagtilbuds- og skolepolitik 2019-23 nu klar.

Vi har for første gang samlet dagtilbuds- og skolepolitikken i en samlet politik. Det har vi gjort for at understrege, hvor vigtigt det er, at der er sammenhæng i barnets og familiens liv.

Fra barnets første møde med dagpleje eller daginstitution til det sidste farvel til folkeskolen, ønskes en tydelig rød tråd i værdier, indsatser og tilbud.

I en tid, hvor mange børn og unge føler sig ensomme og sårbare, ønsker vi, at dagtilbud og skoler understøtter alle børn i at være og blive livsduelige mennesker. Det er den helt overordnede ambition med dagtilbuds- og skolepolitikken 2019-23.

Politikken er blevet til i et inspirerende og værdifuldt samarbejde med forældrerepræsentanter, ledere, medarbejdere, embedsmænd og børn og unge. Der har været enighed om, at politikken skal sætte retning for den fælles indsats i kommunens dagtilbud og skoler og samtidig give plads til, at dagtilbud og skoler kan sætte deres lokale præg på politikken.

Løbende gennem de næste fire år skal arbejdet med politikkens fokusområder evalueres for at sikre, at politik og hverdagspraksis understøtter hinanden i videst muligt omfang.

Læs dagtilbuds- og skolepolitikken her

 

Sidst opdateret 04. marts 2021