Kvalitetsrapport 2016-2018 for dagpleje og daginstitutioner

Kvalitetsrapporten for de kommunale dagtilbud for perioden 2016-20186 består af flere elementer:

  • Lege- og læringsmiljøvurdering foretaget blandt medarbejdere, forældre og de ældste børnehavebørn
  • Dagtilbuddenes arbejde med egne fokuspunkter og valg af nye
  • Sprogvurderings resultater
  • Nøgletal fra området 
  • Perspektivering og konklusioner  

Kvalitetsrapport 2016-2018 for dagpleje og daginstitutioner 

Kvalitetsrapporten har været fremlagt for Skole- og Dagtilbudsudvalget på deres møde 10. april 2019.

Sidst opdateret 08. februar 2020