Dagtilbudspolitik

Byrådet har 19. marts 2013 godkendt dagtilbudspolitik 2013-2017.

Børn på en legeplads der hænger med hovedet nedad

Dagtilbudspolitikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem forældre, personale og ledere fra dagtilbudsområdet og Skole- og Dagtilbudsudvalg, på baggrund af den gode, konstruktive og inddragende proces der var med dagtilbudsstrukturen.

Dagtilbudspolitikken er et forpligtende fælles redskab for ledere og medarbejdere på dagtilbudsområdet, der inddrager forældrene. 

Politikken har en grundlæggende vision opdelt i 3 områder, og en beskrivelse af den pædagogiske kerneopgave i Nyborg Kommune i 4 punkter.

For at skabe retning og udvikling i forhold til visionerne er der beskrevet 4 sammenhænge, hvor Nyborg Kommunes dagtilbud i 2017 skal kendes på en høj kvalitet, at børn mødes anerkendende, personalets specifikke kompetencer, et inddragende forældresamarbejde og en synlig og strategisk ledelse. Målene er yderligere foldet ud i delmål, som der skal arbejdes med.

Det er tanken, at dagtilbudspolitikken skal blive et aktivt og nyttigt redskab for udviklingen for det enkelte barn, for det enkelte dagtilbud og for dagtilbudsområdet.

Med afsæt i den vedtagne politik afholdes der den 20. april 2013 en fælles pædagogisk dag for områdets personale.

Du kan læse dagtilbudspolitik 2013-2017 her

Sidst opdateret 14. januar 2015