Udviklingsplan dagtilbudsområdet 2016

Udviklingsplan for de kommunale dagtilbud for perioden 2014-2016 består af flere elementer:

  • Lege- og læringsmiljøvurdering foretaget blandt medarbejdere, forældre og de ældste børnehavebørn
  • Dagtilbuddenes arbejde med egne fokuspunkter
  • Evaluering fra det forpligtende samarbejde
  • Sprogvurderingsrapporter
  • Nøgletal fra området 
  • Perspektivering og konklusioner for det videre arbejde

 

Udviklingsplan dagtilbudsområdet 2016 

Udviklingsplanen har været fremlagt for Skole- og Dagtilbudsudvalget på deres møde 7. december 2016.

Sidst opdateret 19. januar 2017