Lovgivning - børn

På denne side finder du en samling links til diverse love og bekendtgørelser vedrørende børn og børnepasning.

Børnelov LOV nr. 460 af 07/06/2001

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel LOV nr. 566 af 09/06/2006

Lov om børnepasningsorlov LBK nr. 193 af 23/03/2004

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov m.v. LBK nr. 734 af 28/06/2006

Barsels- og børnepasningsorlov - information på www.borger.dk

Forældreansvarslov LOV nr. 499 af 06/06/2007

Bekendtgørelse af lov om social service LBK nr. 1117 af 26/09/2007

Sidst opdateret 14. september 2017