Pædagogisk Team

Nyborg Kommunes Pædagogiske Team samarbejder med dagtilbuddet om at udvikle barnets trivsel, position og deltagelse i fællesskaber.

Barn med legetøj

Pædagogisk Team består af fem erfarne og veluddannede pædagoger ansat i Børneafdelingen med pædagogisk konsulent som nærmeste leder.

 

Hvad består teamets arbejde typisk af?

Teamet får sine opgaver fra visitationsudvalget efter indstilling fra dagtilbuddet. Opgaverne kan bl.a. være:

  • Iagttagelser, både mundtligt og skriftligt
  • Lydoptagelser, billeder og video
  • Arbejde med barnet i fællesskaber med andre børn
  • Deltagelse i barnets leg og hverdagens aktiviteter
  • Samtaler med personale, forældre og tværfaglige samarbejdspartnere
  • Hjemmebesøg med fokus på barnets trivsel og udvikling
  • Guidning af barn, forældre samt personale
  • Faglig sparring med personalet og tværfaglige samarbejdspartnere
  • Udviklingsbeskrivelser, pædagogiske handle- og arbejdsplaner og statusrapporter
  • Bidrag til barnets overgang til andet tilbud

Læs mere om Børneafdelingens Pædagogiske Team her 

Med teamets placering i Børneafdelingen er der en unik mulighed at se med nye, nysgerrige og undrende øjne. Vi kan uden afbrydelse fokusere på at se barnet, dets initiativer, relationer og deltagelse og dermed bidrage til indsatsen. Dermed kan vi sammen kvalificere og tilrettelægge en målrettet indsats.

 

Pædagogisk Team tager udgangspunkt i Dagtilbudsloven og Nyborg Kommunes politikker.


Mødekalender med visitationsdatoer


Udfyld indstillingsskemaet her

 

Her finder du vejledning til indstillingsskemaet

Sidst opdateret 17. december 2018