Pædagogisk kvalitet

Alle kommunale dagtilbud har udarbejdet et fælles pædagogisk grundlag i forbindelse med implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan, de fælles værdier og læreplanstemaerne.

Se den fælles pædagogiske grundlag for dagtilbud i Nyborg Kommune her

Styrket pædagogiske lærerplaner

Bekendtgørelsen om styrket pædagogisk læreplan danner sammen med Nyborg Kommunes Dagtilbuds- og Skolepolitik rammen for dagtilbuddenes tilrettelæggelse af den pædagogiske praksis.

Nyborg Kommunes dagtilbud har i en fælles skabelon, men med afsæt i hver deres pædagogiske praksis, arbejdet med den pædagogiske læreplan gennem hele 2020 og
færdiggjort første status pr. 1. marts 2021.

Målgruppen for læreplanen er det pædagogiske personale, hvorfor du som læser vil opdage, at der er en mangfoldighed i de udvalgte nedslag. Det afspejler det pædagogiske fokus, den enkelte institution havde på et givent tidspunkt. Pædagogisk udviklingsarbejde tager altid afsæt i de læringsmiljøer det pædagogiske personaler etablerer, for den aktuelle børnegruppe. 

Det centrale er, at det pædagogiske personale kontinuerligt reflekterer over, om deres indsats har den ønskede effekt for børnegruppens trivsel, læring udvikling og dannelse.
Det videre arbejde med ”små forskningsprojekter”, undersøgelse, faglige refleksioner og løbende videreudvikling af den pædagogiske kvalitet sker kontinuerligt, hvorfor der allerede
er løbet meget vand i åen, siden status blev skrevet. Dagtilbudsloven definerer, at dagtilbuddenes pædagogiske læreplan skal offentliggøres, hvorfor vi inviterer dig som læser
til at kontakte vores dagtilbud, hvis du finder interesse i at høre mere om, hvor det pædagogiske fokus ligger aktuelt. Pædagogik er et håndværk, som er meget svært at beskrive
i ord – det er nemlig alt det, der er på spil i mellem mennesker i hvert eneste øjeblik af dagen.

Dagtilbuddenes læreplaner pr. 1.3.2021 kan ses her:

 

Sidst opdateret 07. maj 2021