Pædagogiske læreplaner og læringssyn

En arbejdsgruppe under Børneafdelingen, med repræsentanter fra dagpleje, vuggestuer og børnehaver, har udarbejdet et fælles læringssyn og fælles overordnede mål for den pædagogiske læreplan.

Børn på legeplads der kigger i en spand

Skole- og Dagtilbudsudvalget godkendte de overordnede mål for den pædagogiske læreplan på sit møde 7. december 2016.

Det er det enkelte dagtilbuds opgave herefter at beskrive hvilke metoder, redskaber og strukturer, der vil blive anvendt for at nå de respektive mål.

Fælles overordnede mål for de pædagogiske lærerplaner

Læringssyn for kommunens dagtilbud

Sidst opdateret 18. januar 2017