Anciennitet

Ansøgningstidspunkt bliver anvendt som anciennitetsdato.

Ved sammenfald af ansøgningstidspunkt lægger vi fødselsdatoen til grund, så det ældste barn bliver indskrevet først. 

Tilflyttere kan overføre fuld anciennitet ved skriftlig dokumentation fra fraflytningskommunen.

Adoptivbørn kan efter konkret vurdering tillægges yderligere anciennitet, dog tidligst fødselsdato.

Sidst opdateret 24. oktober 2019