Kombinationstilbud

Forældre, der arbejder udenfor dagtilbuddets åbningstid, kan kombinere en deltidsplads i et dagtilbud med fleksibel privat børnepasning.

Den fleksible private børnepasning kan finde sted om aftenen, om natten eller i weekenderne, alt efter familiens* pasningsbehov.

*En familie kan bestå af en enlig forsørger, to samboende forældre eller barnets bopælsforælder og dennes nye samlever/ægtefælle. Ansøgere og barn skal have samme adresse.

Hvilke krav er der

Familien skal have et arbejdsbetinget behov for mindst 10 timers ugentlig pasning udenfor dagtilbuddets åbningstid.

Familiens samlede pasningsbehov må ikke overstige 53,5 timer ugentligt.

Hvordan ansøger jeg

Hent ansøgning om kombinationstilbud her

Vedhæft dokumentation for dine/jeres arbejdstider i 4 sammenhængende uger (evt. en vagtplan). Dokumentationen skal være underskrevet af din arbejdsgiver. Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du ligeledes udarbejde en 4 ugers vagtplan og udfylde en tro og love erklæring.

Hent tro og love erklæringen her

Den private fleksible børnepasser

For at benytte en fleksibel privat børnepasser skal du/din familie være godkendt til et kombinationstilbud.

Som forælder/familie skal du selv finde og indgå kontrakt med en fleksibel passer. Jeres fleksible passer skal selv ansøge om godkendelse ved kommunen. Den fleksible pasningsordning tilbydes udelukkende i kombination med en deltidsplads i et dagtilbud. 

Den fleksible pasningsordning er et privat pasningstilbud. Det betyder, at du som forælder selv ansætter og indgår kontrakt med en person, der vil passe dit barn/dine børn, mens du arbejder udenfor dagtilbuddets åbningstid. Pasningen kan foregå hos dig, eller i den fleksible passers eget hjem. Aftalen skal godkendes af Nyborg Kommune, Børneafdelingen.

Hent aftaledokument om godkendt privat fleksibel børnepasser her

Se hvilke krav der er til dig/jer som arbejdsgiver for den private fleksible børnepasser her

For at tilskuddet kan udbetales, skal kommunen godkende den fleksible passer, og der vil løbende blive ført tilsyn med ordningen.

Hvem kan være fleksibel passer

En fleksibel passer skal:

 • være over 15 år
 • kunne fremvise en ren straffeattest/børneattest 
 • kunne dokumentere danskkundskaber svarende til et 9. klasses niveau bestået med 02
 • tilrettelægge tiden så barnet sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati samt samhørighed med det danske samfund.

Vær opmærksom på, at der er en måneds sagsbehandlingstid, hvis dit barn allerede har en plads i et dagtilbud. 

Hvad koster det?

Takster deltidsplads i dagpleje (en fuldtidsplads koster 2.922 kr.):

 • 30 timer og herunder 2.314 kr.
 • 40 timer  og herunder 2.630 kr.

Takster for deltidsplads i vuggestue uden frokostordning (en fuldtidsplads koster 3.637 kr.):

 • 30 timer og herunder 2.910 kr.
 • 40 timer og herunder 3.273 kr.

Takster for deltidsplads i børnehave uden frokostordning (en fuldtidsplads koster 1.984 kr.):

 • 30 timer og herunder 1.587 kr.
 • 40 timer og herunder 1.786 kr.

Lønnen til den fleksible passer fastsættes ved aftale mellem jeres familie og den fleksible passer. Egenbetaling samt størrelsen på det kommunale tilskud afhænger af timeantallet og barnets alder.

Tilskud pr. time til den private fleksible børnepasser udgør for aldersgrupperne:

 • Dagpleje 26 kr. pr. time
 • Vuggestue 32 kr. pr. time
 • Børnehave 16 kr. pr time

Administrer din deltidsplads

Det aftalte antal timer i dagtilbuddet placeres indenfor dagtilbuddets åbningstider, efter behov. Som forælder kan dine/jeres arbejdstider variere, og derfor behøver alle uger ikke at være ens.

Det er vigtigt at du/I er i dialog med dagtilbuddet om dit/jeres barns fremmøde/deltagelse.

Du skal være opmærksom på, at du har oplysningspligt, såfremt dine arbejdsforhold ændrer sig. Det vil kræve en ny ansøgning og godkendelsesproces.

Bemærk at såfremt der er skiftende arbejdsuger indenfor den godkendte aftale, skal du/I:

 • Løbende indlevere en ny 4-ugers plan for barnets tid i dagtilbuddet, med en måneds varsel af hensyn til personalets  mødeplan.
 • Det gennemsnitlige timeantal over en periode på 4 uger må ikke overstige det godkendte. 
 • Ubrugte timer kan ikke overføres til en anden dag, uge eller periode.

Ved årets afslutning eller ophør af ordningen skal kvitteringsskema indsendes med henblik på indberetning til Skat.

Hent kvitteringsskemaet her

Sidst opdateret 26. februar 2021