Retningslinjer for pladsanvisning - ret til en plads

Nyborg Kommune anviser plads i dagtilbud ca. 1 måned før barnet skal starte.

Anvisning af plads sker via Digital Pladsanvisning. Det er derfor vigtigt at dine kontaktoplysninger er korrekte, således at du bliver adviseret pr. mail, når der er ny post i Digital Pladsanvisning. Accept eller afvisning af plads gøres via Digital Pladsanvisning og svarfristen er 5 dage. Såfremt Pladsanvisningen ikke har modtaget tilbagemelding inden svarfristen udløber, tilbydes pladsen til et andet barn. I særlige tilfælde (f.eks. ferie) kan svarfristen forlænges.

Pladser tildeles efter anciennitet. Børn med særlige sociale, pædagogiske eller pasningsmæssige behov kan efter konkret faglig vurdering bryde anciennitetsprincippet.

Endvidere kan Pladsanvisningen vægte hensynet til den konkrete børnesammensætning, alder og etnicitet, såfremt dette har betydning for tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde i det konkrete dagtilbud.

Ny lovgivning fra 1. januar 2019

Fra 1. januar 2019 har forældre ret til, at ønske et konkret dagplejehjem eller en konkret daginstitution og dermed stå til overflytning til denne plads, såfremt den bliver ledig og de har den højeste anciennitet til pladsen. Retten til at ønske en konkret plads er til stede én gang i henholdsvis aldersgruppen 0-2 år og 3 år til skolestart.

0-2 årige

I forbindelse med anvisning af plads er Nyborg Kommunes dagplejehjem og vuggestuer tilbud for aldersgruppen 0-2 år.

Ved ønske om plads i dagpleje, kan der indgives 3 ønsker til konkrete dagplejehjem. Så vidt det er muligt imødekommer vi førsteprioriteten. Er dette ikke muligt og dit barn tilbydes plads i et andet dagplejehjem, har dit barn fortsat mulighed for at stå på venteliste til førsteprioriteten.

Ønsker du en vuggestueplads til dit barn og dette ikke kan imødekommes, tilbyder vi automatisk en dagplejeplads til den ønskede behovsdato. Det er så muligt at stå til overflytning til den først prioriterede vuggestueplads. Søskende har ikke fortrinsret til vuggestueplads.

I vuggestue er startdatoen den 1. i måneden. I dagpleje er det muligt, at starte den 1. eller 16. i måneden - jvf. regler om pasningsgaranti.

3-5 årige

Når du søger om en børnehaveplads til dit barn, kan du angive tre ønsker.

Dit barn vil, i det omfang det er muligt, blive tilbudt plads i den først prioriterede børnehave. Er dette ikke muligt, og dit barn tilbydes plads i anden børnehave, har dit barn mulighed for at stå på venteliste til førsteprioriteten.

Børn tilbydes børnehaveplads til den 1. i den måned, hvor de fylder 3 år. I forbindelse med anvisning til børnehave i forlængelse af dagpleje/vuggestue, bliver børnene automatisk udmeldt herfra.

Børn i vuggestue i aldersintegrerede institutioner har førsteprioritet til ledige børnehavepladser i samme institution.

Søskendebørn har fortrinsret til en plads i børnehave før andre, hvis det er muligt for børnehaven at indskrive flere børn, i den pågældende måned barnet fylder 3 år.

Sidst opdateret 24. oktober 2019