Søskendetilskud og friplads

Har du flere børn i dagtilbud/SFO, er der mulighed for at få søskendetilskud.

Det gælder såvel kommunale som private ordninger - bortset fra klub, privat SFO og tilskud til pasning af egne børn. 

Søskendetilskuddet betyder, at du betaler fuld pris for den dyreste plads, men kun 50% for de øvrige pladser. Søskendetilskud bliver tildelt automatisk, og du skal altså ikke søge om at få tilskud.

Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, der bor i samme husstand.

Friplads
Du kan søge om friplads til dit barn, hvis der er økonomiske, sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige grunde til det. Friplads vil sige, at man enten kan få betalt hele udgiften til dagtilbud/SFO eller dele af udgiften. Søger du friplads på grund af økonomi, skal kommunen give hel eller delvis friplads, hvis husstandens indkomst er under 576.800 kr. om året (2021). 

Det skal bemærkes, at det er den samlede husstandsindkomst, der lægges til grund for beregningen, uanset om man er gift, samlevende eller forældre til barnet. Hvis der er mere end et barn under 18 år i hjemmet, forhøjes grænsen med 7.000 kr. for hvert barn udover det første. Ud over dette forhøjes grænserne med 64.967 kr. når den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet er enlig forsørger. 

Det er ikke muligt at søge friplads, hvis du modtager tilskud til privat pasning og der bevilges ikke økonomisk fripladstilskud til klub og privat SFO.

På Digital Pladsanvisning kan du beregne og/eller ansøge om økonomisk friplads. Du skal bruge NemID for at logge på.

Betjen dig selv med Digital Pladsanvisning 

Sidst opdateret 16. december 2020