Udmeld dit barn

Der er 1 måneds udmeldelsesfrist i forbindelse med udmeldelse af dagtilbud.

Udmeldelse kan ske på følgende datoer:

Dagpleje - den 15. eller sidste dag i måneden.
Vuggestue - den sidste dag i måneden.
Børnehave - den sidste dag i måneden.

Er der børn, som ønskes flyttet af pædagogiske årsager, tages der konkret stilling i de enkelte sager.

Udmeldelse skal ske via Digital Pladsanvisning.

Sidst opdateret 24. oktober 2019