Tilskud til pasning af egne børn

I Nyborg Kommune ydes i henhold til Dagtilbudslovens § 86 et økonomisk tilskud til forældre til pasning af egne børn som alternativ til at benytte en plads i et dagtilbud.

Tilskuddet gives til forældre med børn i alderen fra 24 uger til børnehaveklassealder, og det ydes i minimum 8 uger og maksimalt 1 år.

Der kan maks. udbetales tre tilskud pr. husstand. Tilskuddet er betinget af, at barnet er registreret i den kommunale pladsanvisning. Der ydes ikke tilskud til en forælder, der samtidig modtager offentlig overførselsindkomst (f.eks. dagpenge, orlovsydelse, SU) eller har arbejdsindtægt.

Modtager man tilskud til pasning af et barn og samtidig har et andet barn i eksempelvis børnehave eller SFO, er man ikke berettiget til søskendetilskud. Der kan kun ydes tilskud til en forælder, der har opholdt sig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år.

Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige dagpengemaksimum. Tilskuddet er A-indtægt og beskattes. Tilskuddet i 2021 er 6.26 kr. pr. måned for 0-2 årige og 3.656 kr. pr. måned for 3-5 årige.

Ansøg om tilskud til pasning af egne børn

Sidst opdateret 13. januar 2021