Tilskud til privat pasning

Forældre har mulighed for at søge tilskud til privat børnepasning i stedet for at gøre brug af et kommunalt tilbud.

Ordningen gælder for børn i alderen 24 uger til børnehavestart. 

Det maximale tilskud for 2021 er 6.026 kr. pr. måned. Tilskuddet svarer til en fuldtidsplads og er betinget af, at dit barn er registreret i den kommunale pladsanvisning. Den private ordning skal være godkendt af Nyborg Kommune.

Du kan enten vælge at bruge en godkendt børnepasser eller som selvstændig arbejdsgiver at ansætte en privat børnepasser.

I Nyborg Kommune er der følgende private børnepassere:

Loise Funch Holm
www.privatpasningsordningtumleungerne.dk

Bettina Jean Hye-Knudsen
viberne-privatpasningsordning.dk

Luise Aakær-Bøgely
www.tullesrollinger.dk 

Yderligere information

Retningslinjer, regler og godkendelseskriterier er nærmere beskrevet i folderen herunder.

Nyborg Kommune fører tilsyn med de private pasningsordninger. Når tilskuddet bortfalder eller barnet skal i børnehave, tilbydes barnet en plads via Pladsanvisningen og barnet beholder sin anciennitet.

Ønsker du at etablere dig og søge godkendelse som privat børnepasser, er dette ligeledes beskrevet i folderen.

Information om privat pasning

Ansøg om tilskud til privat pasning

Sidst opdateret 05. marts 2021