Brug af dagtilbud i private institutioner

Ønsker du en plads til dit barn i en privat institution, skal du rette henvendelse til den private institution.

Det er den private institution, der selv anviser plads og opkræver forældrebetaling.

Nyborg Kommune udbetaler et månedligt tilskud pr. barn til de private institutioner som dækker driftstilskud og administrations- og bygningstilskud. Tilskuddet reguleres 1 gang årligt.

Er dit barn indmeldt i en privat institution, er det ikke muligt at stå aktiv søgende til en plads i kommunalt dagtilbud - medmindre der er søskende i kommunalt dagtilbud. Perioden som søskende kan være i samme institution skal minimum være ½ år.
Er der fastsat en slutdato i den private institution, vil det være muligt fra slutdatoen, at være aktivt søgende til et kommunalt dagtilbud.

Søskendetilskud og økonomisk friplads

Der gælder samme regler for søskendetilskud som i de kommunale dagtilbud og der kan søges økonomisk fripladstilskud i kommunen efter gældende regler.

Læs om søskendetilskud og friplads her

Sidst opdateret 24. oktober 2019