Familiestuen

Familiestuen er et frivilligt tilbud til forældre og børn i Nyborg Kommune. En fælles indsats for et bedre familieliv.

Har du oplevet konflikter ved:

  • tandbørstning
  • spisning
  • sovetid
  • påklædning

og/eller vil dit barn hele tiden forhandle din beslutning? Så er familiestuen et oplagt tilbud til dig.

Hvad er en familiestue?

Familiestuen er et frivilligt tilbud til forældre og børn i Nyborg Kommune.

Familiestuen samarbejder med forældre og barnets institution/skole om at skabe en bedre hverdag for det enkelte barn og familien.

Hvordan

I familiestuen er der tilknyttet to pædagoger, og der er 4-6 familier af gangen. Dette betyder, at I får mulighed for gensidigt at blive inspireret og derved hjælpe hinanden med at få øje på de forandringer, I skaber.

Deltagelse i familiestue forløber over 13 gange af 3 timers varighed sidst på eftermiddagen, hvorefter vi slutter af med aftensmad.

I familiestuen deltager hele familien og søskende er meget velkomne.

Vi kan anvende video som et arbejdsredskab i familiestuen, for at fastholde det, der virker.

Mål

I familiestuen arbejder vi sammen om at skabe forandringer i jeres familie ved at give jer mulighed for at se på jeres egne handlinger og mønstre.

Du øver dig sammen med dit barn i at skabe den ønskede forandring. Det er trygt og betydningsfuldt at begive sig ad nye veje, når du går med.

Vi tilbyder MIM, der er en observationsmetode til at belyse styrker og udfordringer i relationen mellem jer forældre og jeres barn, således at de aktiviteter der igangsættes i
familiestuen kan tilrettelægges på baggrund af denne.

En eftermiddag i familiestuen:

Vi starter med at tale om, hvordan det er gået siden sidst. Derefter er der aktiviteter med en pause undervejs.

Alle aktiviteter i familiestuen er tilrettelagt med henblik på at styrke familiens fællesskab og indbyrdes relationer.
Familiestuen afsluttes med et fælles måltid.

Temadage:

3 gange i forløbet deltager du som forældre uden børn. Dette er planlagte temadage, hvor I som forældre kan udveksle erfaringer og holdninger.

Opstart i familiestuen

Forældre og personale fra dagtilbuddet inviteres til et formøde i familiestuen. Udover formødet er der et midtvejs- og evalueringsmøde i forløbet.

Sammen laver vi en arbejdsplan som indeholder konkrete mål og handlemuligheder for jeres fremtidige familieliv. 

Er du interesseret i at høre mere om familiestuen, eller er du i tvivl om, hvorvidt du er målgruppen, er du velkommen til at kontakte os:

Jane Grann Stephenson
;Kristina_Ostergaard
Kristina Østergaard
Jane Grann Stephenson

Familiestuen 

Mobil tlf.: 5114 6522
eller 2059 1221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mette Andersen
Anne Marie Hesselhøj Madsen
Anne Marie Hesselhøj Madsen
Mette Andersen

Familiestuen 

Mobil tlf.: 2963 4862

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link til udfyldelse af kontaktoplysninger til Familiestuen:

Bedes udfyldt, når optagelse i Familiestuen er bekræftet.

Du skal bruge NemID for at kunne udfylde skemaet. Vælg "Log på med nøglekort"

Udfyld kontaktoplysninger til Familiestuen

Sidst opdateret 19. december 2019