Forsikring

Ophævelse af børneulykkesforsikring pr. 1. januar 2012

Nyborg Kommune har pr. 1. januar 2012 ikke tegnet børneulykkesforsikring til dækning af hændelige skader, der overgår børn i kommunale dagtilbud og elever i folkeskolen.

Baggrunden for at Nyborg Kommune ikke har tegnet en kollektiv børneulykkesforsikring er, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet 11. august 2011 har udgivet en udtalelse, hvor det fremgår, at kommunerne ikke lovligt kan tegne børneulykkesforsikringer på børnene i dagtilbud og i folkeskolerne. Kommunerne må ikke godtgøre de udgifter som forældrene kan have i forbindelse med hændelige skader, der overgår deres børn i forbindelse med ophold og aktiviteter i dagtilbud eller folkeskoler. Det gør ingen forskel i vurderingen af lovlighed - om kommunen påtager sig at betale udgiften direkte eller gennem etablering af forsikringer.

Det betyder med andre ord, at Nyborg Kommune ikke lovligt kan tegne børneulykkesforsikringer.

Hvis der sker ulykker på børn, skal forældre henvises til at anmelde skaden til eget forsikringsselskab. Hvis forældre ikke har tegnet en børneulykkesforsikring, skal de selv bære de økonomiske konsekvenser.

Hvis Nyborg Kommune har erstatningsansvar fx på grund af manglende opsyn eller lignende, skal skaden anmeldes til Nyborg Kommunes forsikringsenhed uanset kravets størrelse.

Pjece om daginstitution og forsikring 

Pjece om skole og forsikring

Sidst opdateret 17. februar 2021