Fremmøde og skolefravær

Vi tager børns og unges deltagelse og læring i dagtilbud og skole alvorligt.

Det gør vi, fordi forskningen viser, at det har stor betydning for deres skoleresultater og udvikling generelt. Endvidere er skolegang og uddannelse en central faktor i forhold til at sikre, at børn og unge klarer sig godt i voksenlivet.

Dagtilbud og skoler er børnenes ”arbejdsplads”. Det er et sted, hvor vigtige lege- og læringsprocesser finder sted – både individuelt og sammen med andre børn og voksne.

Det er en holdning, som vi møder stor opbakning til hos jer forældre. Det glæder os, da det er nødvendigt, at vi har et tæt samarbejde om det enkelte barn og gør en fælles indsats for at skabe et sundt læringsmiljø.

Nyborg Kommune har udarbejdet en vejledning til, hvordan dagtilbud og skoler skal arbejde med at styrke fremmøde og mindske fravær samt sikre alle børn og unges trivsel.

Du kan læse mere om emnet i menuen til venstre.

Sidst opdateret 11. november 2019