Fremmøde i dagtilbud - dagpleje, vuggestue og børnehave

Et fælles ansvar for forældre og dagtilbud.

Hvorfor fokus på fremmøde?

Det er vigtigt med regelmæssigt fremmøde for at styrke barnets lege- og læringsmuligheder og plads i fællesskabet.

Hvis dit barn har en socialpædagogisk eller behandlingsmæssig friplads eller modtager en særlig indsats fx sproglig, så er det særligt vigtigt, at barnet kommer regelmæssigt.

Dit barn har brug for nære relationer til dig og andre voksne i familien. Derfor kan det godt være gavnligt for dit barn at være fraværende i mindre perioder.

Vi har særlig fokus, hvis dit barn udebliver uden grund. 

Det er forskelligt fra barn til barn, hvor påvirkede det bliver af ikke at være stabilt i dagtilbuddet. Der er fokus på, at det ikke går ud over dit barns læring og trivsel, personlige og sociale udvikling.

Hvornår er vi særlige opmærksomme?

Vi er særligt opmærksomme på dit barns fremmøde:

  • Hvis du ikke har givet besked om fraværet
  • Hvis fraværet har en given længde – ved 3 sammenhængende fraværsdage uden besked kontakter vi dig 
  • Når vi ikke kan vurdere, hvad fraværet skyldes
  • Hvis der er manglende opbakning fra dig til at gå i dialog omkring fremmødets betydning for dit barn 
  • I tiden op til, at dit barn skal begynde i skole, er det særligt vigtigt med stabilt fremmøde, da barnet skal fremmøde i skolen hver dag

Du skal som forælder

  • Melde fravær til dagtilbuddet på Mit-NyborgKommune – gerne inden kl. 9, hvor dagens aktiviteter går i gang
  • Samarbejde om dit barns trivsel og læring

Samarbejde og dialog

Vi vægter dialogen og samarbejdet med dig og dit barn særdeles højt, i alt hvad der handler om trivsel, læring og udvikling. Derfor tager vi altid, som det første, kontakt til dig, hvis vi oplever at fremmødet giver problemer for dit barn. 

Hvis du er bekymret eller ser tegn på, at dit barn ikke trives, så kontakt os gerne.

Overgang til skole

Hvis der har været arbejdet med dit barns fremmøde vil dette blive overleveret til skolen efter samtykke fra dig.

Du vil altid blive inddraget i dette forud for dit barns opstart i skole, så skolestarten kan blive så god som mulig. 

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål omkring dit dagtilbudsarbejde med fremmøde, så tag gerne kontakt.

Kontaktoplysninger findes her

Sidst opdateret 11. november 2019