Familiebehandling - Familiehuset

I Familiehuset forstår vi en "indsats", som en afgrænset tilrettelagt intervention i en familie.

I Familiehuset vil vi gerne opnå, at familier/børn/unge med udfordringer bliver medinddraget og tager ansvar. Vi vægter højt, at familien selv er aktive og deltagende i hele forløbet.

Vi har fokus på at bringe familiens egne ressourcer i spil - både i den nærmeste familie, men også i hele netværket omkring familien.

Rådgivningen i Familiehuset henvender sig til borgere i Nyborg kommune - børn, unge og forældre. Den tilrettelægges individuelt og ud fra den givne problemstilling.

Læs mere på Familiehusets hjemmeside

 

Sidst opdateret 01. november 2019