Har du en bekymring for et barn eller en ung?

Alle, der får kendskab til, at et barn eller en ung udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, har ifølge loven pligt til at underrette kommunen.

Det samme gælder hvis barnet/den unge lever under forhold, der kan bringe dets sundhed eller udvikling i fare.

Du skal vide, at det er en meget alvorlig sag at lave en underretning. Og at det er strafbart at indgive falske oplysninger.

Du kan ringe til Børne- og Familieafdelingen eller benytte vores selvbetjeningsløsning til at lave en underretning. Du kan vælge, om du vil være anonym eller ej.

Når du underretter kommunen om et konkret barn eller en ung sender vi inden for seks hverdage en kvittering på underretningen.

Når vi modtager en underretning, har vi pligt til at vurdere, om der er grundlag for at undersøge barnets/den unges forhold. Inden for 24 timer vil vi vurdere, om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge.

Som underretter bliver du ikke part i sagen. Du får derfor ikke efterfølgende oplysninger om, hvilken hjælp eller støtte, vi vælger at give barnet.

Sidst opdateret 12. januar 2021