Kontingentstøtte

Vil du gerne prioritere, at dit barn har en aktiv fritid ligesom kammeraterne?

Så tilbyder Nyborg Kommune børn og unge i alderen 6-16 år økonomisk støtte til at deltage i en fritidsaktivitet, hvis de af økonomiske eller sociale årsager ikke har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter på lige fod med andre unge.

Støtten gives til hel eller delvis dækning af kontingentudgiften.

Støtten udbetales direkte til foreningerne.

Der gælder følgende kriterier:

  • Barnet/den unge må ikke i forvejen være tilknyttet en klub/forening.
  • Kontingentstøtten kan være op til 1.500 kr. pr. modtager pr. år, dog maksimalt kontingentprisen.
  • Koster fritidsaktiviteten mere end 1.500 kr., skal forældre selv betale restbeløbet.
  • Der gives ikke støtte til træningstøj/udstyr.
  • Støtten kan tildeles i op til 2 år, og der søges for et år ad gangen. I løbet af året, og inden barnet/den unge påbegynder en ny sæson efterspørger Socialafdelingen en evaluering for at mindske risikoen for frafald og for at øge barnets/den unges tilknytning til fritidsaktiviteten.
  • Støtten kan som udgangspunkt kun gives til godkendte folkeoplysende foreninger i Nyborg Kommune (oprettet på Nyborg Kommunes fritidsportal) og Musikskolen.
    Klik her for at komme til fritidsportalen
  • Støtten kan ikke gives til transport af barnet/den unge til en fritidsaktivitet. Forældrene skal sørge for, at barnet/den unge møder op og deltager.

Når kriterierne er opfyldt, så er det efter ”først til mølle”-princippet.

Ansøgningsskemaet hentes her

Ansøgningsskemaet sendes til Socialafdelingen, Mrk. Kontingentstøtte, Ringvej 1C, 5800 Nyborg eller til kommunen via borger.dk.

Tilbuddet er ikke fastsat ved lov. Derfor er der ingen mulighed for at klage i forbindelse med tilsagn eller afslag.

Tilbuddet er afhængig af, at foreningen sender elektronisk opkrævning med angivelse af ”Kontingentstøtte” og barnets navn. NemHandel Fakturablanket kan benyttes til dette enten via cvr-nummer eller personnummer.

NemHandel Fakturablanket

Forældremyndighedsindehaver skal selv efter tilsagn fra Socialafdelingen kontakte foreningen for at aftale nærmere omkring barnets/den unges deltagelse.

Sidst opdateret 15. januar 2020