Kontingentstøtte

Vil du gerne prioritere, at dit barn har en aktiv fritid ligesom kammeraterne?

Så tilbyder Nyborg Kommune børn og unge i alderen 6-16 år økonomisk støtte til at deltage i en fritidsaktivitet, hvis de af økonomiske eller sociale årsager ikke har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter på lige fod med andre unge.

Støtten gives til hel eller delvis dækning af kontingentudgiften.

Støtten udbetales direkte til foreningerne.

Der gælder følgende kriterier:

  • Barnet/den unge må ikke i forvejen være tilknyttet en klub/forening.
  • Kontingentstøtten kan være op til 1.500 kr. pr. modtager pr. år, dog maksimalt kontingentprisen.
  • Koster fritidsaktiviteten mere end 1.500 kr., skal forældre selv betale restbeløbet.
  • Der gives ikke støtte til træningstøj/udstyr.
  • Støtten kan tildeles i op til 2 år, og der søges for et år ad gangen. I løbet af året, og inden barnet/den unge påbegynder en ny sæson efterspørger Socialafdelingen en evaluering for at mindske risikoen for frafald og for at øge barnets/den unges tilknytning til fritidsaktiviteten.
  • Støtten kan som udgangspunkt kun gives til godkendte folkeoplysende foreninger i Nyborg Kommune (oprettet på Nyborg Kommunes fritidsportal) og Musikskolen.
    Klik her for at komme til fritidsportalen
  • Støtten kan ikke gives til transport af barnet/den unge til en fritidsaktivitet. Forældrene skal sørge for, at barnet/den unge møder op og deltager.

Når kriterierne er opfyldt, så er det efter ”først til mølle”-princippet.

Tilbuddet er ikke fastsat ved lov. Derfor er der ingen mulighed for at klage i forbindelse med tilsagn eller afslag.

Tilbuddet er afhængig af, at foreningen sender elektronisk opkrævning med angivelse af ”Kontingentstøtte” og barnets navn. NemHandel Fakturablanket kan benyttes til dette enten via cvr-nummer eller personnummer.

NemHandel Fakturablanket

Forældremyndighedsindehaver skal selv efter tilsagn fra Socialafdelingen kontakte foreningen for at aftale nærmere omkring barnets/den unges deltagelse.

Ansøg om kontingentstøtte

Sidst opdateret 05. januar 2021