Kontrol med sociale ydelser

Nyborg Kommune arbejder aktivt på at forhindre misbrug af sociale ydelser. Til dette formål har kommunen nedsat en kontrolgruppe.

Kontrolgruppen behandler henvendelser fra kommunens ansatte, når der konstateres forhold, som kan vække undren. Kontrolgruppen modtager og behandler endvidere både navngivne og anonyme henvendelser fra kommunens borgere vedrørende mistanke om, at der sker misbrug af sociale ydelser. Du skal være opmærksom på, at hvis du i forbindelse med en henvendelse opgiver dit navn, vil det på anmodning blive videregivet til den anmeldte person.

Der er ingen formkrav til, hvordan en anmeldelse skal se ud. En anmeldelse kan eksempelvis indeholde følgende oplysninger:

  • Hvem anmeldelsen vedrører – navn, adresse med videre
  • Navn og evt. adresse på evt. modpart (samlever, ægtefælle eller kæreste), som bor og opholder sig hos ydelsesmodtager
  • Tidshorisont på det formodede misbrug af ydelser
  • Oplysninger om arbejde samtidig med kontanthjælp eller sygedagpenge

Kontrolgruppen arbejder med samtlige ydelser, som udbetales af kommunen. Modtages der anmeldelse om sort arbejde, vil kontrolgruppen underrette relevant myndighed.

Samtykke til indhentning af oplysninger

Sidst opdateret 08. november 2018