Kvalitetsstandarder

Nyborg Byråd har truffet beslutning om at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer på socialområdet, også kaldet kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne er vejledende, idet der altid skal træffes en konkret, individuel afgørelse.

Med kvalitetstandarderne på socialområdet får Nyborg Kommunes borgere bedre mulighed for at orientere sig om, hvilke ydelser de kan forvente at kunne modtage, samt niveauet herfor.

Kvalitetsstandarderne er opdelt i to grupper:

Børn med handicap

Børn og unge

Under hver gruppe finder du link til de konkrete kvalitetsstandarder, opdelt på paragrafnumre.

Hver kvalitetsstandard er opdelt i to:

  • En borgerrettet del
  • En faglig uddybning (fremkommer ved tryk på link nederst i første del)

Kvalitetsstandarderne kan blive ændret med tiden, fx på grund af ny lovgivning, ændrede takster eller ændret serviceniveau.

Sidst opdateret 24. februar 2021