Børn med handicap

Kvalitetsstandarderne kan blive ændret med tiden, fx på grund af ny lovgivning, ændrede takster eller ændret serviceniveau.

Hver kvalitetsstandard er opdelt i to:

  • En borgerrettet del
  • En faglig uddybning (fremkommer ved tryk på link nederst i første del)

Serviceloven

Hjemmetræning af børn og unge § 32a

Merudgifter til børn § 41

Tabt arbejdsfortjeneste § 42

Aflastning og afløsning på børneområdet § 44

Ledsagerordning på børne- og ungeområdet § 45

Rådgivning til familier med børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne § 11, stk. 7 og 8

Sidst opdateret 06. marts 2019