Kvalitetsstandard for rådgivning til familier med børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne § 11, stk. 7 og 8.

Formålet med rådgivning til familier med børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Formålet er at give gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

Der kan også gives familievejlederordning. 

Hvem kan få hjælp? 

Familier med børn under 18 år, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

Familier med nydiagnosticerede børn kan også tilbydes familiebehandling i forhold til handicapforståelse/erkendelse.

Hvad består hjælpen af? 

Hjælpen kan efter Nyborg Kommunes serviceniveau gives som rådgivning, undersøgelse og behandling. Der kan endvidere tilbydes særlig familievejledning. 

Sådan søger du om hjælp 

Du kan kontakte Familiehuset, Dyrehavevej 43, Nyborg (tlf. 6333 6851). Hvis du har behov for mere omfattende støtte, vil Familiehuset henvise dig til en sagsbehandler i Socialafdelingen.  

Du kan se kommunens sagsbehandlingstider på socialområdet her

Hvad er dit ansvar?  

Det er dit ansvar:

  • At overholde dine aftaler med Familiehuset.

Øvrige relevante oplysninger 

Særlig familievejlederordning skal tilbydes inden for 3 måneder efter at kommunen har fået oplysninger om, at dit barn har en funktionsnedsættelse. 

Læs den faglige uddybning af kvalitetsstandard for rådgivning til familier med børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Godkendt i Byrådet 17.12.2019.

Sidst opdateret 30. april 2020