Faglig uddybning

Faglig uddybning af kvalitetsstandard for rådgivning til familier med børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Lovgrundlag

§ 11, stk. 7 og 8 i Lov om social service.

Visitationskriterier 

Familier med børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

Hvad omfatter indsatsen?

Familiehuset tilbyder rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og deres familier. 

Kommunens kvalitetsmål.

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen  

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt.

Socialafdelingen fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt.

Sidst opdateret 20. januar 2020