Kvalitetsstandard for merudgifter til børn § 41

Formålet med dækning af merudgifter

Merudgifter er de ekstra omkostninger, du kan have som forælder til et barn eller ung med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Tilskud til nødvendige merudgifter kan medvirke til, at din familie ikke stilles i en økonomisk dårligere situation end familier i en sammenlignelig livssituation, som ikke har et barn eller ung med nedsat funktionsevne. Formålet er altså, at din familie kan leve et så almindeligt liv som muligt.

Hvem kan få hjælp?

For at få tilskud til merudgifter skal dit barn efter lovgivningen opfylde en af følgende betingelser: 

 • Barnet skal have betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • Barnet skal have en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. 

”Indgribende” betyder, at lidelsen har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

”Kronisk” lidelse betyder, at lidelsen normalt varer i flere år, og ofte i hele barnealderen.

”Langvarig” lidelse betyder ikke, at det skal være en uhelbredelig lidelse. Der lægges vægt på, om lidelsen skønnes at vare et år eller mere. 

Merudgifterne skal efter lovgivningen være en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Merudgifterne skal ikke kunne dækkes efter andre regler.

Hvad består hjælpen af?

Du kan efter lovgivningen kun få dækket nødvendige merudgifter til dit barn, som er en følge af funktionsnedsættelsen eller den kroniske eller langvarige lidelse. Du skal selv betale de udgifter, som en normal familie betaler. 

Eksempler på merudgifter er efter Nyborg Kommunes serviceniveau fx:

 • Medicin (udgifter ud over det almindelige tilskud)
 • Diæt og kostpræparater
 • Ekstra omkostninger til transport til behandling og i fritiden
 • Handicaprettede kurser (for forældrene eller familien)
 • Særligt tøj eller fodtøj
 • Ekstra tøjvask
 • Ekstra pasning i hjemmet (barnepige) – hvis det ikke er muligt at bevilge aflastning eller afløsning efter § 44.

For at modtage tilskud, skal du efter lovgivningen have merudgifter for mere end den fastsatte takst, som er 5.044 kr. pr. år (i 2020), svarende til 420 kr. pr. måned. Taksten reguleres af staten en gang om året. Du skal sandsynliggøre merudgifterne.

Sådan søger du om dækning af merudgifter

Hvis du ønsker at søge om dækning af merudgifter, skal du udfylde ansøgningsskemaet på borger.dk. Her kan du også læse mere om dækning af merudgifter.

www.borger.dk

Du kan også kontakte Socialafdelingen på tlf. 6333 7900 eller pr. mail via din e-Boks, hvis du ønsker at søge om merudgifter. Du kan også sende et brev.

Når du søger om dækning af nødvendige merudgifter, skal du kunne dokumentere dit barns funktionsnedsættelse og sandsynliggøre, at det medfører ekstra udgifter for familien.

Du kan forvente at blive kontaktet af en medarbejder fra kommunen, senest 2 uger efter kommunen har modtaget din ansøgning.  Medarbejderen vil informere dig om det videre forløb.

Du kan se kommunens sagsbehandlingstider på socialområdet her

Hvad er dit ansvar?

Det er dit ansvar:

 • at opgive relevante oplysninger og medvirke til at klar-lægge dit barns behov og funktionsniveau, herunder indhentning af lægeoplysninger.
 • bidrage til at sandsynliggøre eller dokumentere dit barns merudgifter.
 • at have det bedst mulige overblik over dit barns merudgifter, inden du søger om økonomisk hjælp.
 • at give Socialafdelingen besked, hvis dit barn får lavere eller højere merudgifter inden næste opfølgning.

Øvrige relevante oplysninger

Hvis du får bevilget dækning af merudgifter, kompenseres du for den del af udgiften, som er en direkte følge af dit barns funktionsnedsættelse. 

Du kan ikke få bevilget dækning af merudgifter til dit barn, hvis den udgift, du søger om at få dækket, kan bevilges efter andre bestemmelser i den sociale lovgivning. 

Det udbetalte beløb er skattefrit og uafhængigt af familiens indtægter. 

På vedhæftede bilag ses takster m.m. gældende for 2020

Læs den faglige uddybning af kvalitetsstandard for merudgifter til børn her 

Godkendt i Byrådet 17.12.2019

Sidst opdateret 18. februar 2021