Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning på børneområdet § 44

Formålet med aflastning og afløsning

Formålet med afløsning og aflastning er at give dig og familien en pause fra opgaverne med at passe dit plejekrævende barn, så du kan få tid til at tage dig af evt. søskende eller bare få et pusterum sammen med familien.

Aflastning kan endvidere forebygge en anbringelse af barnet uden for hjemmet.

Hvem kan få hjælp?

Du kan få hjælp, hvis du passer dit barn i hjemmet, og bar-net har et stort behov for hjælp og/eller opsyn i alle døgnets timer.

Behovet for aflastning eller afløsning skal skyldes barnets funktionsnedsættelse. Aflastningen skal ske af hensyn til den øvrige familie.

Hvad består hjælpen af?

Ordningen består enten af et aflastningsophold for barnet uden for hjemmet eller afløsning i hjemmet.

Aflastning uden for hjemmet

Du kan få tilbudt, at dit barn får midlertidigt ophold i en plejefamilie eller på et godkendt opholdssted, hvis du skal på ferie eller har brug for aflastning i en periode. 

Som udgangspunkt kan du efter Nyborg Kommunes serviceniveau maksimalt få tilbudt aflastningsophold op til: 

 • 3-5 årige: 6 døgn pr. måned 
 • 6-9 årige: 8 døgn pr. måned
 • 10-13 årige: 10 døgn pr. måned
 • Over 13 år: 12 døgn pr. måned

Aflastninger på 15 døgn pr. måned eller mere er en anbringelse og skal behandles som sådan, både af hensyn til bar-net og af hensyn til omkostningerne ved aflastning.

Et døgn regnes fra kl. 12 den første dag til kl. 12 næste dag.

Aflastningen kan gives som enkelte dage, weekender eller ferier op til to uger ad gangen. 

Afløsning i hjemmet

Ordningen består af to forskellige typer af afløsning:

 1. Afløsning hvor en medarbejder fra en Nyborg Kommune er til stede i hjemmet. Det giver dig mulighed for at forlade hjemmet i en periode f.eks. for at købe ind og lignende. Denne form for afløsning tilbydes kun, hvis barnet ikke kan være alene i boligen. 
 2. Afløsning hvor du bliver afløst i forhold til konkrete opgaver. Du kan f.eks. få hjælp til rengøring, som af-løsning for at du passer et barn. Denne afløsning kan udføres af en person, som du selv udpeger. Du kan ikke udpege et familiemedlem til opgaven. 

Socialafdelingen afgør hvilken type aflastning eller afløs-ning, du kan få.

Sådan søger du om aflastning og afløsning

Du kan kontakte Socialafdelingen på tlf. 6333 7900 eller pr. mail via din e-Boks, hvis du ønsker at søge om aflastning. Du kan også sende et brev.

Du kan forvente at blive kontaktet af en medarbejder fra kommunen, senest 1 uge efter kommunen har modtaget din ansøgning. Medarbejderen vil foretage en vurdering af din og barnets situation og afklare behovet for hjælp og støtte. Derefter vil medarbejderen enten godkende eller afvise din ansøgning.

Du kan se kommunens sagsbehandlingstider på socialområdet her

Hvad er dit ansvar?

Aflastning uden for hjemmet

Det er dit ansvar:

 • at sørge for transport til og fra aflastningstilbuddet.
 • at medbringe alle de personlige ting, barnet skal bruge i forbindelse med opholdet: tøj, toiletartikler, personlige hjælpemidler, bleer, evt. medicin og doseringsæsker til medicin m.m. 

Afløsning i hjemmet

Det er dit ansvar: 

 • at beskrive, i hvilke situationer du har brug for afløsning, eller fra hvilke opgaver du ønsker at blive afløst
 • at aftale med afløsningen, hvordan hjælpen skal foregå
 • at afmelde hjælpen, hvis der er tidspunkter, hvor du ikke har brug for den
 • at efterkomme afløserens anvisninger, når dit hjem bliver en arbejdsplads for personalet.

Øvrige relevante oplysninger

Aflastningsophold og afløsning i hjemmet er gratis.

Du skal være opmærksom på, at det er fastsat i lovgivningen, at evt. tilskud til tabt arbejdsfortjeneste vil blive reduceret, når der bevilges aflastning og/eller afløsning. Du må ikke blive kompenseret på flere måder samtidig.

Læs den faglige uddybning af kvalitetsstandard for aflastning og afløsning 

Godkendt i Byrådet 17.12.2019

Sidst opdateret 30. april 2020