Kvalitetsstandard for åben, anonym rådgivning til børn, unge og familier § 11, stk. 2

Formålet med rådgivning til børn, unge og familier

Formålet er at hjælpe dig som barn/ung eller forælder, så I kan løse jeres vanske-ligheder i familien.

Hvem kan få hjælp?

Alle børn, unge og forældre eller andre, der sørger for et barn eller en ung, kan få gratis rådgivning. Du kan også få rådgivning, hvis du snart skal være forælder.

Rådgivningen kan være anonym, så du ikke behøver at opgive dit navn.

Hvad består hjælpen af?

Hjælpen kan efter Nyborg Kommunes serviceniveau være op til i alt 5 samtaler, hvis der er tale om åben, anonym rådgivning.

Hvis du er mellem 16 og 25 år, kan du i stedet vælge at henvende dig til Unge-psykologen. Her kan du få op til 5 samtaler.

Sådan søger du om hjælp

Du kan kontakte Familiehuset, Dyrehavevej 43, Nyborg (tlf. 6333 6851). Hvis du har behov for mere omfattende støtte, kan Familiehuset hjælpe dig med at tage kontakt til Socialafdelingen.

Hvis du mellem 16 og 25 år, kan du vælge at kontakte Ungepsykologen på tlf. 2943 5122 eller pr. mail: ungepsykolog@nyborg.dk

Du kan se kommunens sagsbehandlingstider på socialområdet her  

Hvad er dit ansvar?

Det er dit ansvar:

  • At overholde dine aftaler med Familiehuset eller ungepsykologen.

Øvrige relevante oplysninger

Læs den faglige uddybning af kvalitetsstandard for åben, anonym rådgivning til børn, unge og familier 

Godkendt i Byrådet 17.12.2019.

Sidst opdateret 30. april 2020