Faglig uddybning § 11, stk. 2

Faglig uddybning af kvalitetsstandard for åben, anonym rådgivning til børn, unge og familier.

Lovgrundlag

§ 11, stk. 2 i Lov om social service.

Visitationskriterier

Der er ingen visitationskriterier, idet tilbuddet om rådgiv-ning er åbent for alle. Tilbuddet kan være anonymt. Der kræves ikke børnefaglig undersøgelse.

Hvad omfatter indsatsen?

Familiehuset tilbyder samtaler med børn, unge, vordende forældre og forældre, eller andre som sørger for børn og unge.

Tilbuddet kan gives anonymt, hvis der kun ønskes rådgiv-ning. Hvis der er behov for mere end rådgivning, skal Socialafdelingens sagsbehandler inddrages.

Ungepsykologen kan give op til 5 samtaler anonymt.

Kommunens kvalitetsmål

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdnin-ger og normer, herunder privatlivets grænser.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevil-lingen.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt.

Sidst opdateret 07. januar 2020