Kvalitetsstandard for rådgivning og anden støtte til børnefamilier § 11, stk. 3

Formålet med rådgivning og anden støtte til børnefamilier

Formålet er at hjælpe dig som barn/ung eller forælder, så I kan få støtte til, hvordan I kan løse nyopståede og enkle udfordringer i familien.

Hvem kan få hjælp?

Du eller dit barn skal have et afgrænset behov for støtte, og jeres problemer har indflydelse på dit barns trivsel. Det kan fx være i forbindelse med sorg og krise, konflikter i familien, eller hvis dit barn ikke vil gå i skole.

Hvad består hjælpen af?

Hjælpen kan efter Nyborg Kommunes serviceniveau være et rådgivningsforløb, der kan vare op til 12 måneder. 

Hjælpen kan også være anden indsats, der kan hjælpe din familie, fx netværks- eller samtalegrupper eller rådgivning om familieplanlægning.

Sådan søger du om hjælp

Du kan kontakte Familiehuset, Dyrehavevej 43, Nyborg (tlf. 6333 6851). Hvis du har behov for mere omfattende støtte, kan Familiehuset hjælpe dig med at tage kontakt til Social-afdelingen.

Du kan se kommunens sagsbehandlingstider på socialområdet her 

Hvad er dit ansvar? 

Det er dit ansvar:

  • At overholde dine aftaler med Familiehuset.

Øvrige relevante oplysninger

Begge forældremyndighedsindehavere skal som udgangspunkt give samtykke til støtten, også selv om de ikke bor sammen.

Læs den faglige uddybning af kvalitetsstandard for rådgivning og anden støtte til børnefamilier 

Godkendt i Byrådet 17.12.2019.

Sidst opdateret 30. april 2020