Faglig uddybning § 11, stk. 3

Faglig uddybning af kvalitetsstandard for rådgivning og anden støtte til børnefamilier.

Lovgrundlag

§ 11, stk. 3 i Lov om social service.

Visitationskriterier

Lederen af Familiehuset kan visitere til § 11, stk. 3 efter samtaleforløb jf. § 11, stk. 2. Der kræves ikke børnefaglig undersøgelse. Socialafdelingen kan visitere til et forløb og evt. økonomisk støtte.

Hvad omfatter indsatsen?

Der vil være mulighed for at give støtte i form af netværks- eller samtalegrupper eller rådgivning om familieplanlægning.

Kommunens kvalitetsmål

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen

Det er Nyborg Kommunes serviceniveau, at forløb via Nyborgmodellen skal følges op indenfor 4 måneder.

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt.

Sidst opdateret 07. januar 2020