Faglig uddybning § 11, stk. 6

Faglig uddybning af kvalitetsstandard til fritidsaktiviteter til børn, der har behov for særlig støtte.

Lovgrundlag

§ 11, stk. 6 i Lov om social service.

Visitationskriterier 

Der kan ansøges om kontingentstøtte og ferie.

Hvad omfatter indsatsen?

Støtte til betaling af kontingent til godkendte folkeoplysende foreninger i Nyborg Kommune og Musikskolen. Deltagelse i feriekoloni.

Tilbuddene fremgår af Nyborg Kommunes hjemmeside. 

Kommunens kvalitetsmål

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen

Socialafdelingen fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt.

Sidst opdateret 07. januar 2020