Kvalitetsstandard for aflastning § 52, stk. 3, nr. 5

Formålet med aflastning

Formålet med aflastning er at give dit barn kendskab til og mulighed for at indgå i stabile familiemønstre og relationer samt at støtte udviklingen af dit barn.

Formålet kan også være at kompensere for din manglende forældreevne.

Hvem kan få hjælp?

Dit barn kan få aflastning, hvis det af sociale og/eller behandlingsmæssige behov har brug for voksenstøtte, omsorg og oplevelser i et andet miljø end hos dig. Dit barn kan også få aflastning, hvis I ikke har noget familienetværk. 

Hvis dit barn har svære fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, og har behov for træning og/eller støtte uden for hjemmet, kan der også gives aflastning.

Hvis der er et behov for aflastning på grund af barnets særlige behov for støtte, skal aflastningen finde sted efter Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 5. Hvis aflastning sker, fordi den øvrige familie har behov for at blive aflastet, skal aflastningen gives efter Servicelovens § 44 jf. § 84. 

Som udgangspunkt gives der ikke aflastning til børn, der er anbragt uden for hjemmet, men i helt særlige tilfælde kan det tilbydes.

Hvad består hjælpen af?

Aflastningen er en målrettet struktureret pædagogisk ind-sats, hvor dit barn støttes, og der kan f.eks. arbejdes på at styrke relationen mellem dit barn og dig. I en aflastningsordning modtager dit barn omsorg og støtte i forhold til barnets behov. 

Indholdet kan blandt andet være:

  • Aktiviteter med aflastningsfamilien
  • Tryghed og omsorg
  • Opbygning af sociale kompetencer.

Aflastning skal i samarbejde med dig som udgangspunkt forsøges etableret i dit netværk. Hvis dette ikke er muligt, kan dit barn få aflastning i en plejefamilie eller på et opholdssted, der er godkendt til aflastning.

Aflastningsformen og timetallet fastsættes ud fra dit barns særlige behov. Efter Nyborg Kommunes serviceniveau vil det som udgangspunkt være op til seks døgn om måneden samt en uges ferieophold. Opholdet kan både være i weekender og på hverdage, hvilket vurderes af Socialafdelingen.

Sådan søger du om hjælp

Du kan kontakte Socialafdelingen på tlf. 6333 6818 eller pr. mail via din e-Boks, hvis du ønsker at søge om aflastning. Du kan også sende et brev.

Du kan se kommunens sagsbehandlingstider på socialområdet her

Øvrige relevante oplysninger

Der skal gennemføres en børnefaglig undersøgelse, før der kan træffes afgørelse om aflastning. Du og dit barn (hvis det er over 15 år) skal give samtykke til og medvirke i denne undersøgelse. Undersøgelsen indebærer blandt andet, at dit barn skal have en samtale med en socialrådgiver fra socialafdelingen.

Læs den faglige uddybning af kvalitetsstandard for aflastning.

Godkendt i Byrådet 17.12.2019

Sidst opdateret 30. april 2020