Faglig uddybning af kvalitetsstandard for formidling af praktiktilbud

Lovgrundlag

§ 52, stk. 3, nr. 8 i Lov om social service.

Visitationskriterier

Målgruppen kendetegnes typisk ved at være unge i 14-17 års alderen, der er socialt belastede og har problemer med at begå sig i samfundet, og som har brug for en kombination af uddannelse og erhvervsarbejde for på sigt at kunne fastholdes i uddannelse.

Hvad omfatter indsatsen?

Praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Et vigtigt element i arbejdspraktikken er, at den unge lærer de almindelige normer og omgangsformer, der hersker på en
arbejdsplads, og at den unge indgår på lige fod med voksne og andre unge på arbejdspladsen.

Praktiktilbuddet kan være et fritidstilbud eller et supplement til et skoletilbud.

Et praktiktilbud vil normalt være 5-6 timer ugentlig, når der er tale om et fritidstilbud til den unge. Er praktiktilbuddet et supplement til skole/uddannelse, vil det som udgangspunkt være ca. 15 timer ugentlig. Samlet varighed oftest 3–6 måneder.

Foranstaltningen ophører senest, inden den unge fylder 18 år.

Kommunens kvalitetsmål

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen  

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Der foretages lovbestemte opfølgninger, første gang efter 3 måneder, herefter hver 6. måned.

Bevillingen vurderes efter behov.

Socialafdelingen fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt.

Sidst opdateret 20. januar 2020